Fristaten Senja

Fristaten Senja

– ei seriøs galskapssatsing-

”Fristaten Senja” (FRI) er ei satsing som gjennom en langsiktig prosess skal stå for samkjøring av de fire Senjakommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøys arbeid innen kultur- og næringsfeltet, med markedsføring, med rekruttering og knyttet til reiseliv. FRI tar på seg felles samfunnsoppgaver i de fire kommunene knyttet til disse feltene, og blir en felles paraply som på sikt de satsingar som i dag foregår innen disse feltene på Senja, skal inngå i.

”Fristaten Senja” er også et oppmerksomhets- og markedsførings-prosjekt for de fire Senja-kommunene. Prosjektet skal i et langsiktig perspektiv styrke Senja som merkevare på et bredt plan, styrke Senjaværingens identitets-følelse og bedre vilkårene for all type næringsutvikling- og utøving, spesielt knyttet til sektorene kultur og reiseliv.

FRI skal gjøre Senja enda mer attraktiv for dagens innbyggere og enda mer tiltrekkende for nye innbyggere, og bidra til å øke folketallet i alle Senja-kommunene ved å minske fraflytting og øke tilflytting. I hovedsak vil FRI dreie seg om befolkningsutvikling, næringsutvikling og omdømmebygging.

Reklamer
%d bloggere like this: